داستان سریال

در سریال بی گناه : سپردن اسرار گذشته به خاک هیچ گاه مانع افشای آن نمی شود و روزی این رازها از خاک سر در می آوردند.

درباره سریال

سریال بی گناه محصول کشور ایران و در ژانر خانوادگی ، درام می‌باشد و به کارگردانی مهران احمدی در سال 1401 ساخته شده است. در سریال بی گناه بازیگرانی چون آتیلا پسیانی، ماهور الوند، مهران احمدی، محسن کیایی، شبنم مقدمی، ویشکا آسایش، و... به ایفای نقش پرداخته اند.

شماره پشتیبانی 9218121989 پشتیبانی تلگرام راهنما
تعداد کل فصل ها : 1
کیفیت : 480p حجم : 181 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 288 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 673 مگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.14 گیگابایت قیمت : 11000 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 1.88 گیگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 156 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 248 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 532 مگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 845 مگابایت قیمت : 11000 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 1.88 گیگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 153 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 245 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 524 مگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 826 مگابایت قیمت : 11000 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 1.88 گیگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 134 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 208 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 449 مگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 720 مگابایت قیمت : 11000 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 1.71 گیگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 145 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 230 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 490 مگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 763 مگابایت قیمت : 11000 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 1.67 گیگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 131 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 207 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 442 مگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 706 مگابایت قیمت : 11000 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 1.64 گیگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 129 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 202 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 436 مگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 703 مگابایت قیمت : 11000 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 1.65 گیگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 146 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 227 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 479 مگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 750 مگابایت قیمت : 11000 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 1.68 گیگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 133 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 210 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 447 مگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 702 مگابایت قیمت : 11000 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 1.58 گیگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 137 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 216 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 490 مگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 822 مگابایت قیمت : 11000 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 2.08 گیگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 132 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 207 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 470 مگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 786 مگابایت قیمت : 11000 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 1.89 گیگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 146 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 227 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 478 مگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 750 مگابایت قیمت : 11000 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 1.69 گیگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 135 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 198 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 448 مگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 763 مگابایت قیمت : 11000 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 1.9 گیگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 162 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 258 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 550 مگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 861 مگابایت قیمت : 11000 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 1.89 گیگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 131 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 209 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 468 مگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 759 مگابایت قیمت : 11000 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 1.87 گیگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 153 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 247 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 540 مگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 869 مگابایت قیمت : 11000 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 2.05 گیگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 137 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 214 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 486 مگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 818 مگابایت قیمت : 11000 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 1.93 گیگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 145 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 228 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 499 مگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 819 مگابایت قیمت : 11000 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 1.99 گیگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 145 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 231 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 488 مگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 761 مگابایت قیمت : 11000 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 1.73 گیگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 134 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 211 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 451 مگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 720 مگابایت قیمت : 11000 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 1.67 گیگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 134 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 211 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 451 مگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 720 مگابایت قیمت : 11000 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 1.67 گیگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 163 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 261 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 568 مگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 902 مگابایت قیمت : 11000 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 2.08 گیگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 163 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 261 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 568 مگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 902 مگابایت قیمت : 11000 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 2.08 گیگابایت قیمت : 13000 تومان

سریال های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  15-01-2023

  خیلی قشگ معلوم میشه باز میکونه یانه

  1
  2
  23-12-2022

  عالی با حال پرتقالی

  2
  4
  مجید 27-11-2022

  واقعا سریال جذابیه

  3
  4
  01-11-2022

  عالی بود

  8
  7

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *