داستان سریال

در سریال یاغی : جاودانه شدن را به دردِ جویده شدن تاب آر

درباره سریال

سریال The Rebel محصول کشور ایران و در ژانر درام می‌باشد و به کارگردانی محمد کارت در سال 1401 ساخته شده است. در سریال یاغی بازیگرانی چون Aban Askari، عباس جمشیدی فر، علی شادمان، Amir Bay، امیر جعفری، بهرام ابراهیمی، Elika Naseri، فرهاد اصلانی، Javad Khaajavi، مه لقا باقری و... به ایفای نقش پرداخته اند.

شماره پشتیبانی 9218121989 پشتیبانی تلگرام راهنما
تعداد کل فصل ها : 1
کیفیت : 480p حجم : 327 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 545 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.21 گیگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.85 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 3.71 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 223 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 376 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 959 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.58 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 3.71 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 274 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 463 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.05 گیگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.6 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 3.29 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 217 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 359 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 877 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.37 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 3.01 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 217 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 359 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 877 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.37 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 3.01 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 217 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 359 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 877 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.37 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 3.01 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 188 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 313 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 781 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.24 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 2.87 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 184 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 309 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 737 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.16 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 2.57 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 211 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 356 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 841 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.31 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 2.84 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 220 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 369 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 902 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.37 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 3.45 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 269 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 441 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.03 گیگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.61 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 3.45 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 199 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 330 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 801 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.25 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 2.84 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 185 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 310 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 748 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.17 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 480p حجم : 185 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 310 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 748 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.17 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 480p حجم : 243 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 409 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 941 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.41 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 2.91 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 276 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 456 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.01 گیگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.52 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 3.05 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 253 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 420 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 945 مگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.4 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 2.87 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 317 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 526 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.17 گیگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.74 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 3.43 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 293 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 497 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.11 گیگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.69 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 3.4 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 555 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 942 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 2.02 گیگابایت قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 2.92 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray حجم : 5.38 گیگابایت قیمت : 10000 تومان

سریال های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  Sahar 27-12-2022

  عالی

  3
  2
  06-10-2022

  عالی بود

  5
  9
  محمد 27-09-2022

  عالی آیا فصل ۲دارن

  10
  21
  محمد 23-09-2022

  عالی

  5
  10
  22-09-2022

  من ب ندرت از فیلمی خوشم میاد اسن فیلم داستان قشنگی داره آدم دوستداره تا آخر ببینه.خیلی از فیلمارو ب راحتی حدس میزنم و دیگه جذاب نیستن اما این فیلم هر بار تغیر میکنه ممنون از همه

  27
  36
  20-09-2022

  فیلم خیلی خوبی هستش ممنون از بازیگران و کارگردان

  16
  23
  یاغی 16-09-2022

  خوب بود اما پولی بود

  27
  27
  ستاره 15-09-2022

  عالی

  10
  20
  ایلیا ایزدپناه 15-09-2022

  سریالی جذاب دیدنی و پر از اتفاقات غیر قابل پیش بینی . خسته نباشید به کارگردان این سریال اقای کارت و عوامل و بازیگران یاغی

  14
  27
  GANG 11-09-2022

  عالی

  19
  30
  علیرضا 10-09-2022

  عالی بود

  12
  29
  فیمه 09-09-2022

  به به

  16
  25
  محمد 08-09-2022

  عااالی مثل همیشه

  13
  30
  N 01-09-2022

  سلام
  به نظر من عالیه

  21
  33
  الهه رهبر 29-08-2022

  سلام …خیلی خیلی عالی بود میتونست با بازی خانم نیکی کریمی بهتر م باشه ..بازم ممنونم از سازنده این فیلم من خودم دو سال بازیگری خوندم عاشق بازیگری هستم .واین فیلم و عاشقانه نگاه کردم ….ممنونم از همه عوامل این فیلم زیبا

  24
  52
  حامد حیدر 25-08-2022

  یه داستان عالی

  14
  39
  مهران 24-08-2022

  عالی عالی عالی عالی عالی عالی
  من نقش رحمان رو دوست دارم

  28
  38
  هیچممد 23-08-2022

  سریال خوبیه من که خوشم اومد اگه ندیدید حتما ببینید

  22
  30
  As34 19-08-2022

  تا قسمت ۱۵ که خیلی عالیییییی پیش رفته.

  16
  37
  کنایه 18-08-2022

  برای سرگرمی و … خیلی خوبه. حتما اونهایی که خوره هستن تگاه کنن

  14
  28
  18-08-2022

  عالی همه می‌دونیم ک بهترین سریال درام هست

  15
  41
  فاطمه 17-08-2022

  عالی لطفا بیار رید

  17
  21
  امیرحسین 15-08-2022

  بسیار خوب و عالی بود

  11
  21
  مرتضی کاشی 13-08-2022

  عالی

  12
  21
  مهدی شورگشتی 11-08-2022

  بسیار عالی جذاب میشه گفت یکی از بهترین سریال های که ساختن بود ۴۰ سال

  16
  56
  امیر محمد مظفری 04-08-2022

  سلام یعنی عالیه عالی حانا ببینید جز بهترین سریالهای جهانه دست سازندگان درد نکنه باقدرت ادامه بدید حتما ببینید

  21
  81
  03-08-2022

  عالی

  19
  28
  محمد حسین 31-07-2022

  عالیییی بود حتما ببینید

  15
  24
  فرھاد 30-07-2022

  عالی

  15
  27
  عباس 30-07-2022

  عالی و اکشین بود

  13
  33
  29-07-2022

  سلام . بنظرم فیلم عالی و جذابی بود

  21
  23
  29-07-2022

  سلام . بنظرم فیلم عالی بود

  16
  26
  امیرعلی 23-07-2022

  سلام
  به نظر من فیلم بسیار عالی بود

  71
  32
  مهدی 21-07-2022

  بهترین فیلمه از غورباقه بهتره به مولا

  50
  54
  یاشار 19-07-2022

  عالیییی

  18
  28
  nika 19-07-2022

  حرفی نیس قشنگ‍♀️❤

  24
  41
  بهار 16-07-2022

  سلام میشه لطفا سریال ترکیه ای محرمانه رو بزارید لطفاا

  19
  58
  مهدی کارگران 14-07-2022

  عوض اینکه فیلم بسازن ملت رو به دین و دوری از دنیا مبارزه با نفس دعوت کنه برعکس فیلم میسازن که تشویق میکنه آدما رو به دنیا طلبی و پیروی از هوای نفس

  120
  232
  Yas moradi 14-07-2022

  زیادی دارن طولش میدن

  89
  48
  امیرعلی اصلانی 05-07-2022

  داستانش عالیه

  45
  39
  امیرعلی اصلانی 05-07-2022

  فیلم عالی است بهترین فیلم تو ایران

  32
  57
  امیرعلی اصلانی 05-07-2022

  بنظر من عالییییییییییییییییییییییییییی است و یکی بهترین فیلم تو ایران است

  35
  46
  نامی 30-06-2022

  واقعا عالیه،دیوانه وااار

  34
  35
  admin 30-06-2022

  سلام
  پنجشنبه

  24
  16
  پارسا 29-06-2022

  چند شنبه ها میاد؟

  17
  14
  مجتبی 26-06-2022

  هم رده سریال های برتر خارجیه حتما ببینید فوق العاده

  49
  43
  Amin_pvs 25-06-2022

  بدجوری معتاد این فیلم شدم، بعد سریال سیاوش این سریال یاغی بهترین سریالی بود که تو کل سریالای ایرانی که تا حالا ساخته شده دیدم، هیجان انگیز، عاشقانه، انگیزشی، درام، اکشن، جنایی، از نظر “بنده” این ژانر ها همگی در یک قاب جمع شده و زیبایی و جذابیت خیلی خاصی به این اثر هنری بخشیده، واقعا دم نویسندش و تمام افرادی که این اثر رو خلق کردن گرم، بلاخره انگار سینمای ایرانم داره کمک کم رشد میکنه، موفق باشید.

  70
  38
  iman 19-06-2022

  یه سریال فوق العاده قشنگ و متفاوت که واقعا ارزش دیدن داره.

  53
  28
  ایمان 17-06-2022

  فوق العاده فوق العاده قشنگ و زیبا و حرفه ای این سریال

  38
  19
  مجید 12-06-2022

  خوب بود

  28
  19
  amir aaa 06-06-2022

  بالاخره یه سریال خوش ساخت از هنرمندای عزیزمون دیدیم فیلمبرداری به شدت عالی، رنگها و جلوه های فیلم واقعا زیبا هستش، موسیقی متن درجه یک، از بازی هاشون که دیگه نگم براتون، از نظر من بیشتر به ژانر انگیزشی میخوره این سریال

  توصیه میکنم حتما ببینید

  همونقدر که صدا و سیما پسرفت کرده همینقدر هم نمایش خانگی پیشرفت کرده، عالی هستین، همینطور ادامه بدین

  89
  60
  ارتین 03-06-2022

  من فیلم و سریال زیاد نگاه میکنم و معمولا سریال های عاشقانه نگاه نمی‌کنم اما یاغی یه چیز دیگست واقعا عالیه اگه نگاه نکنین ضرر میکنین داستانش آدمو جذب میکنه

  69
  33
  Yalda 01-06-2022

  خیلی عالی بود واقعا پیشنهاد میشه، توی دیدنش شک نکنید.
  از اون فیلمایی هستش که دوست داری ببینی بعدش چی میشه و با همون قسمت اول با داستان همراه میشی

  47
  22
  محمد یاسین خالقی 28-05-2022

  واقعا عالی بود.من از سایت شما ندیدم و از فلشم دیدم.واقعا خیلی جذابه.علی شادمان خیلی خوب بازی کرد.پارسا پیروزفر هم فوق العادست.فیلمنامه خیلی زیبا کار شده.

  38
  18
  useriran 25-05-2022

  یاغی مجموعهٔ تلویزیونی ایرانی در ژانر درام است که برای سرویس نمایش خانگی فیلیمو در ۲۰ قسمت ساخته شده‌است. محمد کارت کارگردانی این مجموعه را بر عهده دارد و فیلم‌نامهٔ آن را پدرام پورامیری، حسین دوماری و کارت بر اساس رمان سالتو به نگارش درآورده‌اند. بازیگران اصلی این مجموعه پارسا پیروزفر، علی شادمان، طناز طباطبایی، امیر جعفری، نیکی کریمی، فرهاد اصلانی، مهدی حسینی‌نیا، آبان عسکری، مه‌لقا باقری، عباس جمشیدی‌فر، جواد خواجوی و الیکا ناصری هستند.

  33
  21
  مهدی gh 24-05-2022

  این چه سریالیع قسمت اولش دو ساعت بود

  31
  32
  هل 22-05-2022

  خفن ترین سریالیه که تو عمرم دیدم عالیهههه

  88
  34
  سحر 22-05-2022

  عالی و بی نقص
  مخصوصاً امیر جعفری

  70
  23
  سحر 22-05-2022

  عالی

  63
  16
  F 22-05-2022

  داستانش واقعا جذاب بود و روایت و موضوع جذابی داشت فیلم خسته کننده نبود و تقریبا ریتم تندی داشت بازیگرا درست و خوب انتخاب شده بودن. آقای شادمان گل کاشتن و هرچی توی این سال ها کاشته بودن رو با این بازی زیبا و متفاوتشون، درو کردن☺️ امیدوارم قسمت های بعدی هم به همین جذابیت و خوبی باشه

  84
  16
  احمد 20-05-2022

  خیلی قوی یه داستانش واقعا عالی بود

  88
  25

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *