داستان سریال

در سریال نوبت لیلی : جستجوی لیلی به نتیجه می رسد و موفق می شود دو نیمه نگارگری را به هم بچسباند، اما کشف رمز کار آسانی نیست و...

درباره سریال

سریال نوبت لیلی محصول کشور ایران و در ژانر درام ، رمانتیک می‌باشد و به کارگردانی روح الله حجازی در سال 1401 ساخته شده است. در سریال نوبت لیلی بازیگرانی چون حمید فرخ نژاد، مریلا زارعی، Pardis Ahmadieh، و... به ایفای نقش پرداخته اند. نوبت لیلی اولین سریال روح الله حجازی است که داستانی رازآلود و عاشقانه را در بستری خیال‌انگیز روایت می‌کند.

تعداد کل فصل ها : 1
کیفیت : 480p حجم : 364 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 516 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.37 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 1.98 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 327 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 466 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 921 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.24 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 1.82 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 310 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 443 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 874 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.09 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 1.18 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 376 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 535 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.02 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.41 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 1.99 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 364 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 517 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.05 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.37 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 2 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 364 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 517 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.05 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.37 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 2 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 281 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 400 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 783 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.05 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 1.53 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 281 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 400 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 783 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.05 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 1.53 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 291 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 418 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 817 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.1 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 1.61 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 300 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 427 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 838 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.13 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 1.65 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 267 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 384 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 749 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.01 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 1.47 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 260 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 374 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 730 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 1.44 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 327 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 464 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 912 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.23 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 1.81 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 327 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 464 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 912 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.23 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 1.81 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 327 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 464 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 912 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.23 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 1.81 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 322 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 459 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 907 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.22 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 1.78 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 322 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 459 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 907 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.22 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 1.78 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 366 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 518 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.02 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.37 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 2.03 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 292 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 414 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 813 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.09 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 1.6 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 310 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 440 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 868 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.17 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.21 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 331 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 471 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 927 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.24 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.41 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 283 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 398 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 765 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.03 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 2.85 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 307 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 430 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 825 مگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.11 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.08 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 700 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 992 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.9 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 2.62 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.83 گیگابایت قیمت : 12000 تومان

سریال های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  محمدحسین 27-07-2022

  خیلی عالی بود

  7
  5
  Rosha 05-05-2022

  عالی

  14
  17
  سولماز 22-04-2022

  من خوشم اومد

  23
  21
  ثریا 19-04-2022

  خاص بود….

  27
  19
  امید 16-04-2022

  عجب سریالی درود بر شرفتون عالی حتما ببینید

  30
  21

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.