داستان سریال

در سریال پوست شیر : مادر بودن سخته ولی مادر نبودن سخت تره...

درباره سریال

سریال The Lion Skin محصول کشور ایران و در ژانر جنایی ، درام می‌باشد و به کارگردانی جمشید محمودی زاده در سال 1401 ساخته شده است. در سریال پوست شیر بازیگرانی چون بابک کریمی، هادی حجازی فر، مهرداد صدیقیان، پانته آ بهرام، شهاب حسینی، ژیلا شاهی، و... به ایفای نقش پرداخته اند.

شماره پشتیبانی 2191079979 پشتیبانی تلگرام راهنما
تعداد کل فصل ها : 1
کیفیت : 480p حجم : 300 مگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 426 مگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 834 مگابایت قیمت : 15000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.12 گیگابایت قیمت : 18000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.1 گیگابایت قیمت : 20000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 316 مگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 448 مگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 879 مگابایت قیمت : 15000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.18 گیگابایت قیمت : 18000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.3 گیگابایت قیمت : 20000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 401 مگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 570 مگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.09 گیگابایت قیمت : 15000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.5 گیگابایت قیمت : 18000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 2.66 گیگابایت قیمت : 20000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 367 مگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 522 مگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1 گیگابایت قیمت : 15000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.38 گیگابایت قیمت : 18000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.83 گیگابایت قیمت : 20000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 336 مگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 478 مگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 941 مگابایت قیمت : 15000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.27 گیگابایت قیمت : 18000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.53 گیگابایت قیمت : 20000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 305 مگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 433 مگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 850 مگابایت قیمت : 15000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.14 گیگابایت قیمت : 18000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.17 گیگابایت قیمت : 20000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 317 مگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 450 مگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 879 مگابایت قیمت : 15000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.18 گیگابایت قیمت : 18000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.55 گیگابایت قیمت : 20000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 356 مگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 506 مگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 990 مگابایت قیمت : 15000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.33 گیگابایت قیمت : 18000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.69 گیگابایت قیمت : 20000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 349 مگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 496 مگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 973 مگابایت قیمت : 15000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.31 گیگابایت قیمت : 18000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.65 گیگابایت قیمت : 20000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 311 مگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 442 مگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 868 مگابایت قیمت : 15000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.17 گیگابایت قیمت : 18000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.26 گیگابایت قیمت : 20000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 323 مگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 458 مگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 896 مگابایت قیمت : 15000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.2 گیگابایت قیمت : 18000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.34 گیگابایت قیمت : 20000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 313 مگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 445 مگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 871 مگابایت قیمت : 15000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.17 گیگابایت قیمت : 18000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.26 گیگابایت قیمت : 20000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 390 مگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 555 مگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.07 گیگابایت قیمت : 15000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.47 گیگابایت قیمت : 18000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 2.59 گیگابایت قیمت : 20000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 310 مگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 440 مگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 862 مگابایت قیمت : 15000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.16 گیگابایت قیمت : 18000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.51 گیگابایت قیمت : 20000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 399 مگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 567 مگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.09 گیگابایت قیمت : 15000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.5 گیگابایت قیمت : 18000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 4.38 گیگابایت قیمت : 20000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 399 مگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 567 مگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.09 گیگابایت قیمت : 15000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.5 گیگابایت قیمت : 18000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 4.38 گیگابایت قیمت : 20000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 370 مگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 524 مگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.1 گیگابایت قیمت : 15000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.38 گیگابایت قیمت : 18000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.78 گیگابایت قیمت : 20000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 399 مگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 566 مگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.1 گیگابایت قیمت : 15000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.2 گیگابایت قیمت : 18000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 4.3 گیگابایت قیمت : 20000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 440 مگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 624 مگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.2 گیگابایت قیمت : 15000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.65 گیگابایت قیمت : 18000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 8.77 گیگابایت قیمت : 20000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 491 مگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 695 مگابایت قیمت : 13000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.33 گیگابایت قیمت : 15000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.84 گیگابایت قیمت : 18000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 10 گیگابایت قیمت : 20000 تومان

سریال های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  رضا 16-03-2023

  درام ترین فیلمی که تو عمرم دیدم دلمون خوش بود ساحل رو پیدا کردن خوشحال شدیم بعدش کارگردان سریال رو خیلی درامش کرد اعصابمون خراب شد من یک ماه شب ها خوابم نمیبره

  14
  9
  Eh 15-03-2023

  این قسمت کلا کشش دادن

  6
  8
  13-03-2023

  خوبه

  7
  4
  آبتین 12-03-2023

  زیباترین فیلم ایرانی ، سینما و سینمای خانگی به دوقسمت تقسیم خواهد شد ، قبل از پوست شیر و بعد از پوست شیر …

  وقتی یه فیلم بتونه اینقدر ذهن آدم رو درگیر کنه و تموم احساسات یک انسان بر انگیخته کنه یعنی …. عالیه

  فقط کسانی که ضعف اعصاب دارن مثل من نگاه نکنند ، بعد از نگاه کردن قسمت ۱۸ دستام شروع به لرزش کرد … خدا بگم چیکارتون کنه… اما عالی بود

  26
  6
  11-03-2023

  یه سریال زیبا و دیدنی
  انتخاب بازیگر و بازی زیبای همه عوامل فیلم و فیلمنامه قوی ، این سریال رو متفاوت می‌کنه و نکته جالب که نظر من رو جلب کرد تابو شکنی در این مجموعه بود که امکان لمس پدر و دختر در سریال های ایرانی وجود نداشت و تو این سریال طوری طراحی صحنه رو انجام دادم که این اتفاق بیفته و باور پذیری به شکل زیبایی صورت بگیره ، در ضمن فیلمنامه قوی و کارگردانی برادران محمودی که اصالتا اهل کشور افغانستان هستن یه سر و گردن بالاتر از بقیه فیلمنامه هاست.
  و حرف آخر اینکه این سریال اسپویل نشدنیه…

  19
  6
  10-03-2023

  شما بچ و بوچا با دیدن این فیلما هیجان زده میشید !
  ما که اینا رو لایو از سرمون گذروندیم الان تنها حسی که داریم تنفر واقعی توی وجودمونه اما خوبه که ببینید اکثریت با همین وضعیت لگوی سریال سر میکنن

  10
  42
  جواد منتغ تیر ۲۰ سالع از تهران 10-03-2023

  به نام خالق بیهمتا بنده جواد منتغ تیر هستم و میخواهم بگویم که قاتل و گروگان گیر همسر شهاب حسینی است وی به دلیل خیانت قباد دیوان سالار و از دواج با شهرزاد سعادت میخود از مهب مشکات انتقام بگیر او شیرین است قدش کوتاع و حلقه

  22
  12
  محمدرضا 10-03-2023

  به نظر من بازی شهاب حسینی به هیچ وجه تو این فیلم باعث جذابیت نشده کلا بازیش خیلی تاثیر گذار نیست نسبت به بقیه

  5
  44
  امیرِ ۲۰۶ دار 10-03-2023

  این سریالو میزارم کنار برکینگ بد

  20
  22
  10-03-2023

  واقعا واقعا خاک بر سر سازنده فیلم
  خودتونو به ی دکتر نشون بدید وقتی از زجر کشیدن مردم اینقدر لذت میبرین

  16
  40
  Farzad 10-03-2023

  هیجان یاغی+سیاوش+سقوط+…<هیجان پوست شیر

  39
  9
  شراره 09-03-2023

  واقعا این سریال خیلی قشنگه
  تو دیدنش شک نکنید
  من خودم فقط فیلم خارجی میبینم ولی این سریال عالیه
  بچه ها قسمت هیجده رو تنها نبینید
  من امشب واقعا حالم بد شد و تا مرض سکته رفتم

  25
  8
  Narges 09-03-2023

  فیلمو خراب نکردین بلکه داغون کردین
  واقعا متاسفم برای عوامل فیلم مخصوصا کارگردان نویسنده و تهیه کننده بعد از اینهمه کش مکش ساحل رو پیدا کردین بعدم کشتین
  حداقل همون اول ساحل میمرد مخاطب با این قضیه کنار اومده بود اما الان فقط مخاطب رو عصبی کردین ارزش نداشت

  9
  18
  مهسا 09-03-2023

  سرم درد گرفت با این قسمت ، خوشی پیدا شدن ساحل تموم نشده دوباره غم از دست دادنش شروع شد

  10
  3
  امیر 09-03-2023

  بهترین سریال ایرانی

  10
  4
  رضا 08-03-2023

  خیلی قشنگه

  10
  3
  Farzad 02-03-2023

  به خاطر در آمد بیشتر فیلمُ کش ندید
  بزارید فیلمتون ماندگار بشه

  59
  18
  02-03-2023

  عشق فقط نعیم محب

  16
  2
  Eh 01-03-2023

  فیلم خوبیه
  باید دید آخرش چی میشه

  18
  2
  21-02-2023

  فقط اقا رضا پروانه

  26
  2
  ناصر 20-02-2023

  بی‌نظیر

  15
  2
  18-02-2023

  عالی دست مریزاد… عالی رضا پروانه

  20
  1
  amir 17-02-2023

  عالی:):):):):):)

  15
  1
  علیرضا 10-02-2023

  سریال پوست شیر آخرت سریاله

  24
  9
  بیننده 09-02-2023

  عالی

  11
  3
  ممد 04-02-2023

  عالی

  15
  5
  لیلا از قزوین 03-02-2023

  با سلام،خیلی فیلم جذاب و قشنگیه،اصلا مگه میشه شهاب حسینی تو فیلمی بازی کنه و اون فیلم بد بشه،یه دونه ای شهاب جون.البته باقی بازیگرا هم کارشون عالیه و خیلی قشنگ و حرفه ای بازی کردن.خدا قوت و دست مریزاد به همتون میگم ،همینطور به نویسنده و تهیه کننده و کارگردان فیلم. تا باشه از این فیلمهای زیبا و جذاب و البته بازم با بازی شهاب حسینی

  33
  26
  پریسا 03-02-2023

  عالی بدون شک

  20
  7
  مهسا 01-02-2023

  شاید کار صدرا باشه

  5
  30
  01-02-2023

  کاره خودشونه:)))

  26
  9
  مهسا 01-02-2023

  به نظرم کارم صدرا میتونه باشه . تو طول داستان خودشو مبرا کرد از اتفاقات و همه میگن چه پسر خوب و وفاداری که تا اخرش موند ولی آخرش معلوم میشه که اصل کاری خودش بوده.

  13
  31
  سعید خان 01-02-2023

  خیلی فیلم خوبیه.مخصوصا بازی شهاب حسینی وپانته آ بهرام و آقای کمالی که محهشره.همه اینا زیر سر یه پیر مرده کیه نمیدونم ولی هم از کفشش هم راه رفتنش هم ماشینش معلومه.کامران تفتی یه سکانس بازی کرد که منو خل کرد با بازیش.در پایان هم تشکر میکنم از عباس بوعذار

  17
  6
  31-01-2023

  این فیلم خداس به قدری زیبا وجذابه ک من کل قسمتاشو تو یه روز دیدم حلالتون اقای نویسنده اقای کارگردان اقای تهیه کننده دم همه تون گرم ترکوندین محشره محشره محشره

  21
  6
  محمدحسین 27-01-2023

  با اختلاف بهترین فیلم ایران

  36
  5
  آقا نعیم 27-01-2023

  عالی عالی عالی عالی عالی

  18
  4
  سلیمانی 26-01-2023

  جذاب وپرطرفدار،بنظرمن برمیگرده به بهزاد پدرخوانده ساحل چون دسته لیلا روخونده بوددقت کنیدمتوجه میشیدچون یه آدم پولدار وقوی فقط میتونه ،ممنون زیبا واکشن سپاس ازهمه هنرمندانش.

  15
  7
  Saman 26-01-2023

  بیشرفا بلاخره یچیزه خوب ساختین ایول باو

  32
  8
  ... 26-01-2023

  بی نظیره این فیلم رودست نداره

  13
  5
  فرهاد 25-01-2023

  عالی بود

  8
  1
  فرامرز 25-01-2023

  عالی و معرکه حیفه مجانی دانلود بشه چون زحمت زیادی کارگردان و نویسنده فیلم و بخصوص بازیگر شهاب حسینی و همچنین بازیگران نقش خود را بخوبی اجرا کردند فیلمنامه که حرف نداره زده رو دست سریال خارجی که همه با جلوه ویژه و کلکهای سینمایی تهیه می‌شوند کلا سریال بسیار قوی هست

  33
  15
  محدثه 25-01-2023

  فوق العاده عالی. مخصوصا شخصیت رضا پروانه و نعیم. بازی پانته آ بهرام که مثل همیشه فوق العاده. واقعا سریال قشنگیه

  11
  1
  امیید 23-01-2023

  نظررم اینه فیلم ایرانی همیشه چرته . ولی این لامصب ب جرت فوقالعادس

  27
  3
  23-01-2023

  بهترین فیلم گذشته و حال حاظر ایران

  13
  1
  19-01-2023

  عالیییییییییییییییییییی عالیییییییی

  10
  بندرعباس 17-01-2023

  همه چی زیر سر بهزاد ناپدری ساحله

  17
  26
  سجاد 17-01-2023

  عالی عالی عالی . واقعا ارزش وقت گذاشتن رو داره . کاش اینجور سریال ها تو سینمای خانگی جای سریال های بی محتوا و آبکی رو بگیرن و بیشتر شن

  29
  3
  امیر 16-01-2023

  بنظر من صدر مشین سریال های ایرانیه این فیلم
  و واقعا حس میکنم نعیم و رضا داداشیمن

  18
  1
  Exol 15-01-2023

  بهترین فیلم ایرانییییییی . خیلی خفنه . بازی بازیگرا عالیه

  13
  2
  به تو چه 15-01-2023

  هرکس میتونه تو قتل سریالی کمکم کنه شمارش بفرسته

  13
  19
  محمد 11-01-2023

  بینظیر بود همش دلم میخاد گریه کنم
  دم کارگردانو نویسندش گرم بعد سالها ی سریال عالی دیدیم

  22
  1
  آمه 11-01-2023

  خداوکیلی بهترین سریال ایرانی ای هست که تا الان ساخته شده. اصلا لامصب! دست زخم کاری و قورباغه و… رو از پشت بسته!بدون اغراق واقعا بدون باگ و سراسر هیجانه! امیدوارم خرابش نکنن

  42
  4
  amir 09-01-2023

  اصن فقط فکر فقط اشک وجودمو درگیر کرده
  هیچی یه ذهنم نمیرسه در وصفش…

  16
  محمد 05-01-2023

  فیلم عالی بود ولی رونالدو باید تو لیگ قهرمانان اروپا میموند

  45
  22
  Farzad 05-01-2023

  یعنی قشنگ فیلم یاغی و سیاوش و …رو میزاره تو جیبش

  60
  2
  05-01-2023

  بعد ۲۷ سال یه سریال قشنگ دیدیم

  37
  2
  مهدی رضوی 05-01-2023

  واقعا معرکه است با اینکه کارگردانش از کشور افغانستانه اصلیتش ولی فوق العاده تسلط داشت دمش گرم

  26
  17
  سعید 05-01-2023

  فوق‌العاده بود دمش گرم باید تیکه تیکه میکرد ولی …

  21
  1
  سعید 04-01-2023

  اولین بارمه دارم برای فیلم ایرانی نظر میدم . بی چون و چرا بهترین فیلم ساخت ایرانه

  36
  1
  Farzad 04-01-2023

  بهترین فیلم ایرانی که تا حالا دیدم

  18
  1
  03-01-2023

  عالی حتما نگاه کنید

  16
  2
  عباس 02-01-2023

  یکی از بهترین سریال های ایرانی

  15
  3
  31-12-2022

  عالی یعنی بهترین سریال ایرانی

  13
  2
  امیر 27-12-2022

  بسیار عالی

  11
  2
  امیر آقایی 27-12-2022

  معرکه

  12
  1
  حسین 23-12-2022

  این فیلم خیلی عالی بود .ولی متاسفانه اخر فیلم فکر کنم خراب میشه .چون یکی دوتا از بازیگران از ایران رفتن .شاید هادی حجازی فر

  9
  13
  ابوالفضل 22-12-2022

  پر از افسوس و بدبختی و آه ، خیلی قشنگ بود ، از این سریال ها کم داریم.

  17
  2
  امیر حسین ایرانی 21-12-2022

  بی نظیر در سریال ایرانی

  14
  بی نام 21-12-2022

  فصل دو هم داره؟؟؟؟

  22
  2
  مریم 06-12-2022

  عالی بود اگه خراب نشه آخرفیلم

  16
  1
  06-12-2022

  عالی

  8
  1
  23-11-2022

  بسیار عالی واقعا لذت بردم

  17
  4
  Omid 19-11-2022

  خدایی تهه سریاله
  حتما ببینید پر از اشک و حسرت و افسوس
  نشون میده قدر آدمهایی اطرافتون رو بدونید تمام

  دم آپ تی وی گرم
  دم همشون گرم

  32
  9
  ماندانا 17-11-2022

  وااا… شروع نشده تموم شد؟! پس قسمتهای بعدش کی پخش میشه؟

  18
  4
  پیمان نوری زاد 16-11-2022

  فقط بازی هادی حجازی فر شاهکاره

  33
  5
  سمیرا 15-11-2022

  عالیه

  13
  6
  15-11-2022

  عالیه

  10
  4
  علیرضا 15-11-2022

  در یک کلام عالی

  11
  4
  Sam 14-11-2022

  عالیه ولی معلوم نیست که قاتل ساحل کیه بایدتا الان قاتل
  پیدابشه ولی من منتظر می‌‌مانم

  8
  16
  admin 13-11-2022

  تهییه کننده دیده از راههای دیگه نتونسته هزینه سریال رو تامین کنه
  از سایت های بزرگ خواسته براش بفروشن

  9
  76
  12-11-2022

  خط داستانی پرکشش و متفاوتی بنسبت سایر سریال های دوزاری ایرانی داره تااینجای کار خیلی درجه یک پیش رفته امیدوارم تا اخرش این روند ادامه داشته باش..ممنون از uptvs

  33
  5
  هاتف 11-11-2022

  ادمین محترم ممنون میشم به سوالم جواب بدین.چرا این سریال خیلی دیر(بعد از پخش ۶ قسمت) تو سایت ها واسه دانلود ارائه شد؟

  6
  4
  مهسا 11-11-2022

  زیبا و تاثیر گذار

  17
  3
  11-11-2022

  بسیار
  عالی

  11
  3
  10-11-2022

  بی نظیر. عالی

  12
  7
  sora 10-11-2022

  عجب چیزیه. حتی از خیلی از نمونه های خارجی توی این ژانر هم بهتره!!! از داستان گرفته تا فیلم برداری و موسیقی همه چی عالیه! من فیلم و سریال جنایی پلیسی خارجی کم ندیدم این سریال نه تنها از اون ها کم تر نیست حتی از خیلی هاشون خیلی بهتره! تا اینجاش که خیلی عالی بود امیدوارم همینطور خوب پیش بره و خرابش نکنن چون واقعا حیفه

  36
  7
  Munh 09-11-2022

  عالیی

  18
  4
  الناز 09-11-2022

  بسیار سریال جذابی است
  مخصوصا با بازی شهاب حسینی
  من تا حالا سریال ایرانی ندیده بودم که در ژانر جنایی/معمایی به این خوبی باشه

  44
  3
  MAHAN 09-11-2022

  خیلی خوبه خدایی.

  26
  4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *