داستان

در برنامه مهمونی : آقای طهماسب که به خانه جدید نقل مکان کرده و در قسمت بیست و یکم مهران غفوریان مهمان آقای طهماسب و عروسک‌ها است و ...ورود غیرمنتظره روح به خانه باعث آشوب و وحشت عروسک ها می شود، تا اینکه آقای طهماسب از راه می رسد و...

درباره

برنامه مهمونی محصول کشور ایران و در ژانر کمدی می‌باشد و به کارگردانی ایرج طهماسب در سال 1401 ساخته شده است. در برنامه مهمونی بازیگرانی چون Ahmad Fayaz، Amir Adib، Amir Bay، Bache، Eli Emami، Gheyme، هوتن شکیبا، هومن سیدی، ایرج طهماسب، Katte و... به ایفای نقش پرداخته اند. در همسایگی خانه جدید آقای طهماسب که به تازگی به آن نقل مکان کرده، یک سالن عروسی قرار دارد. بنابراین شخصیت های عروسکی جدیدی که اکثر آن ها کارکنان این سالن عروسی هستند به زندگی او اضافه شده و اتفاق های جذابی را رقم می زنند.

شماره پشتیبانی 9022018555 پشتیبانی تلگرام راهنما
تعداد کل فصل ها : 1
کیفیت : 480p حجم : 447 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 636 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.22 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.69 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 2.45 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 449 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 639 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.23 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.7 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 2.47 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 444 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 632 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.22 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.68 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 2.44 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 551 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 784 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.51 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 2.08 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.03 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 512 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 729 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.4 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.93 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 2.82 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 466 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 662 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.27 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.75 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 2.54 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 431 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 613 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.18 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.63 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 2.36 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 408 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 580 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.12 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.54 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 2.25 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 548 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 779 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.5 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 2.07 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.01 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 437 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 621 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.2 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.65 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 2.39 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 423 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 601 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.16 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.59 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 2.31 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 522 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 744 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.43 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.97 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 2.84 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 512 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 728 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.4 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.93 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 5.36 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 493 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 700 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.35 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.85 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 5.25 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 456 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 648 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.25 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.72 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 4.75 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 436 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 621 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.19 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.64 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 9.3 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 436 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 621 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.19 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.64 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 9.3 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 425 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 654 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.17 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 2.47 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 4.78 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 434 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 672 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.02 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 2.52 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.94 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 564 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 802 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.54 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 2.2 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.2 گیگابایت قیمت : 12000 تومان
کیفیت : 480p حجم : 418 مگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p حجم : 594 مگابایت قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.14 گیگابایت قیمت : 9500 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.58 گیگابایت قیمت : 10000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 1.86 گیگابایت قیمت : 12000 تومان

های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  06-01-2023

  عالی ب

  ملیکا 29-07-2022

  عالی بود

  5
  1
  17-07-2022

  عالی بود

  bede bezanim 20-05-2022

  بده بزنیم

  46
  7
  رادین 12-05-2022

  خیلی خنده دار

  26
  6
  ابراهیم 27-04-2022

  واقعا تو این بازار بی فیلمی ایران و بازار کپی برداری ایده این فیلم و ایدش عالیه ممنون اقای طهماسب بابت ایده خلاقت مخصوصا پشه :)

  70
  11
  حسین 22-04-2022

  دمت گرم ایرج ، دمت گرم آپ تی وی برای گذاشتن این برنامه برای دانلود تیکه آخرش ففففقط پشه خیلییییی خوب بووود

  38
  11
  محمد حسین 04-04-2022

  عالی سرگرم کننده و خنده دار. خلاقیت های آقای ایرج طهماسب خیلی جالب و به روزه و ذهن بسیار باز و پویایی دارند
  مخصوصا آیتم های خیلی خوبی داره مثل موسیقی ملل
  از همینجا از همه عوامل تولیدشون متشکرم

  78
  9
  SCORPION 22-03-2022

  بسیار سریال خوبی هست.

  84
  15

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *