مطالب مربوط به موضوع : خانوادگیخانوادگی

فیلم علف زار با کیفیت عالی

قانونی
جنایی ، درام 82% رضایت 6.7
که براساس روایتی واقعی ساخته شده درباره بازپرس دادگاه کیفری است که درگیر پرونده‌ای پیچیده شده است.
سال انتشار : 1401
کشور : ایران
امتیاز : 6.7