بچه رئیس
The Boss Baby
کالکشن انیمیشن بچه رئیس (The Boss Baby) در ژانر انیمیشن با نام بچه رئیس: جایزه کریسمس The Boss Baby: Christmas Bonus 2022 و بچه رئیس بازگشت به گهواره The Boss Baby: Back in the Crib 2022 و بچه رئیس 2 The Boss Baby Family Business 2021 و بچه رئیس 1 The Boss Baby 2017 و سریالی بچه رئیس The Boss Baby: Back in Business هستند
بچه رئیس