یک سری از فیلم‌های ترسناک محصول کشور آمریکاست که شامل پنج فیلم، توطئه‌آمیز (۲۰۱۱)، توطئه‌آمیز ۲(۲۰۱۳)، توطئه‌آمیز ۳ (۲۰۱۵)، توطئه‌آمیز: آخرین کلید (۲۰۱۸) و توطئه‌آمیز: در قرمز (۲۰۲۳) است.