مطالبی که برچسب آهنگ جديد مرتضی پاشایی روزهای سخت را دارند .