مطالبی که برچسب Escape from Alcatraz با دوبله فارسی را دارند .