مطالبی که برچسب For a Few Dollars More با دوبله فارسی را دارند .