مطالبی که برچسب The Green Mile با دوبله فارسی را دارند .