مطالبی که برچسب the mark 2 با دوبله فارسی را دارند .