مطالبی که برچسب The Princess Bride با دوبله فارسی را دارند .