داستان سریال

در سریال آقازاده که در ژانر درام می باشد ماجراهای چالش برانگیزی اتفاق خواهد افتاد و در کنار روایتی عاشقانه به موضوعات مختلف اجتماعی و اقتصادی خواهد پرداخت.

درباره سریال

سریال محصول کشور ایران و در ژانر درام می‌باشد و به کارگردانی بهرنگ توفیقی در سال 1399 ساخته شده است. در سریال آقازاده بازیگرانی چون امین حیایی، امین تارخ، امیر آقایی، دیبا زاهدی، جمشید هاشم پور، کامبیز دیرباز، لعیا زنگنه، مسعود فروتن، محمد مهدی سلطانی، نیکی کریمی و... به ایفای نقش پرداخته اند.

شماره پشتیبانی 9218121989 پشتیبانی تلگرام راهنما
تعداد کل فصل ها : 1
کیفیت : BLURAY حجم : 3.7 گیگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.3 گیگابایت قیمت : 7000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 764 مگابایت قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 720p حجم : 384 مگابایت قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 480p حجم : 233 مگابایت قیمت : 6000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 2.6 گیگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.7 گیگابایت قیمت : 7000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.2 گیگابایت قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 720p حجم : 525 مگابایت قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 480p حجم : 313 مگابایت قیمت : 6000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 4.1 گیگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.7 گیگابایت قیمت : 7000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 973 مگابایت قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 720p حجم : 480 مگابایت قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 480p حجم : 287 مگابایت قیمت : 6000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 4.1 گیگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.7 گیگابایت قیمت : 7000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 973 مگابایت قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 720p حجم : 480 مگابایت قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 480p حجم : 287 مگابایت قیمت : 6000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.8 گیگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.2 گیگابایت قیمت : 7000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 705 مگابایت قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 720p حجم : 360 مگابایت قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 480p حجم : 220 مگابایت قیمت : 6000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.8 گیگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.5 گیگابایت قیمت : 7000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 868 مگابایت قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 720p حجم : 426 مگابایت قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 480p حجم : 257 مگابایت قیمت : 6000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 2.9 گیگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.2 گیگابایت قیمت : 7000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 823 مگابایت قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 720p حجم : 411 مگابایت قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 480p حجم : 250 مگابایت قیمت : 6000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 2.9 گیگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.2 گیگابایت قیمت : 7000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 823 مگابایت قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 720p حجم : 411 مگابایت قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 480p حجم : 250 مگابایت قیمت : 6000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3 گیگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.2 گیگابایت قیمت : 7000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 679 مگابایت قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 720p حجم : 339 مگابایت قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 480p حجم : 208 مگابایت قیمت : 6000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.3 گیگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 2.2 گیگابایت قیمت : 7000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.5 گیگابایت قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 720p حجم : 784 مگابایت قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 480p حجم : 471 مگابایت قیمت : 6000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.3 گیگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 2.2 گیگابایت قیمت : 7000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 1.5 گیگابایت قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 720p حجم : 784 مگابایت قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 480p حجم : 471 مگابایت قیمت : 6000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 4 گیگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.2 گیگابایت قیمت : 7000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 686 مگابایت قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 720p حجم : 340 مگابایت قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 480p حجم : 212 مگابایت قیمت : 6000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 4 گیگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.2 گیگابایت قیمت : 7000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 686 مگابایت قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 720p حجم : 686 مگابایت قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 480p حجم : 686 مگابایت قیمت : 6000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.9 گیگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.1 گیگابایت قیمت : 7000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 639 مگابایت قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 720p حجم : 330 مگابایت قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 480p حجم : 200 مگابایت قیمت : 6000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.9 گیگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.1 گیگابایت قیمت : 7000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 698 مگابایت قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 720p حجم : 352 مگابایت قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 480p حجم : 212 مگابایت قیمت : 6000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.9 گیگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 940 مگابایت قیمت : 7000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 639 مگابایت قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 720p حجم : 328 مگابایت قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 480p حجم : 199 مگابایت قیمت : 6000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.9 گیگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 940 مگابایت قیمت : 7000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 639 مگابایت قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 720p حجم : 328 مگابایت قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 480p حجم : 199 مگابایت قیمت : 6000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.8 گیگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 920 مگابایت قیمت : 7000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 618 مگابایت قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 720p حجم : 319 مگابایت قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 480p حجم : 191 مگابایت قیمت : 6000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.9 گیگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 971 مگابایت قیمت : 7000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 653 مگابایت قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 720p حجم : 335 مگابایت قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 480p حجم : 203 مگابایت قیمت : 6000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.6 گیگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 914 مگابایت قیمت : 7000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 614 مگابایت قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 720p حجم : 311 مگابایت قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 480p حجم : 187 مگابایت قیمت : 6000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 4 گیگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.1 گیگابایت قیمت : 7000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 648 مگابایت قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 720p حجم : 338 مگابایت قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 480p حجم : 204 مگابایت قیمت : 6000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.6 گیگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 980 مگابایت قیمت : 7000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 587 مگابایت قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 720p حجم : 302 مگابایت قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 480p حجم : 181 مگابایت قیمت : 6000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 4 گیگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 2.7 گیگابایت قیمت : 7000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 2 گیگابایت قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 720p حجم : 968 مگابایت قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 480p حجم : 548 مگابایت قیمت : 6000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.8 گیگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.3 گیگابایت قیمت : 7000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 790 مگابایت قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 720p حجم : 403 مگابایت قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 480p حجم : 245 مگابایت قیمت : 6000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 4 گیگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.2 گیگابایت قیمت : 7000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 678 مگابایت قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 720p حجم : 343 مگابایت قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 480p حجم : 208 مگابایت قیمت : 6000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.8 گیگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.4 گیگابایت قیمت : 7000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 807 مگابایت قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 720p حجم : 408 مگابایت قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 480p حجم : 243 مگابایت قیمت : 6000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.6 گیگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.3 گیگابایت قیمت : 7000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 833 مگابایت قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 720p حجم : 369 مگابایت قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 480p حجم : 221 مگابایت قیمت : 6000 تومان
کیفیت : BLURAY حجم : 3.6 گیگابایت قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 1080HQ حجم : 1.3 گیگابایت قیمت : 7000 تومان
کیفیت : 1080p حجم : 833 مگابایت قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 720p حجم : 369 مگابایت قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 480p حجم : 221 مگابایت قیمت : 6000 تومان

سریال های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  غضنفر 24-06-2021

  کی رایگان میشه؟؟؟؟

  7
  2
  صمیمی 12-02-2021

  سلام خدمت شما عزیزان که اینقدر زحمت میکشید میشه نسخه قدیمی فیلم سینمایی رابینسون کروزویه را رو توسایت بذارید ممنون میشم

  Seyed Mohammad Hossein Sadrsadati 23-01-2021

  سلام کی رایگان میشه

  4
  1
  جواد منتغ تیر 22-01-2021

  سلام آقای بایدن بنده به عنوان یکی از برترین نقاد های ایران چه بسا جهان از شما یک خاهشی دارم که لطفا تحریم ها را بردارید
  البته که خیلی خوسحالم که شما زبان سلیس قلیز و پرآواذه پارسی را بلدش هستین

  Javad82brg 22-01-2021

  داداش چی میزنی ؟؟؟؟؟؟؟
  رو فرمی ها.

  مخلص جواد 20-01-2021

  واقعا جواد کارش درسته اذیتش نکنید
  حال خوبی به ادم میده

  1
  1
  شراره 20-01-2021

  اتفاقا عالی تموم شد
  نشون داد که مبارزه با فساد خطر هم داره ولی مرد میدون که باشی همه جوره هستی حتی تا پای جون

  5
  1
  علی 17-01-2021

  دانلود رایگان فیلم ها از برخی سایت ها اشکال شرعی دارد

  admin 17-01-2021

  سلام با شماره پشتیبانی در بالای باکس دانلود تماس بگیرید

  عالی بود 16-01-2021

  سلام به دوستان می خواستم بگم همین غلط املائی که می گیدخودتون هم داریدهمه غلط املائی دارن شماهم داریدغلط املائی پس توی نظرهاسریال اقازاده شورش نکنیدممنون

  رجب زاده 13-01-2021

  چرا پشتیبانی سایت تون شماره اش اشتباس، دوبار هزینه ازحسابم کم شد ولی نه به صفحه سایت شما برنگشت که دانلود کنم و پیامک لینک دانلود هم برام نیومد اصلا، فقط دوبار پشت هم هزینه دانلود ازم کسر کردید

  بابک 12-01-2021

  یعنی چرت تر از این نمیتونست تموم شه

  3
  1
  علیرضا رنجبر 10-01-2021

  سلام
  لطفا فیلم tekken هم ۱ هم ۲ سانسور شده و دوبله قرار بدید + کالکشن فیلم های مورتال کامبت
  ممنون از سایت خوبتون.

  امین 08-01-2021

  خدارو شکر بلاخره این سریال هم تموم شد

  pouya 05-01-2021

  آیا دانلود با اینترنتADSL هم نیم بهاست؟؟؟؟

  5
  1
  BYDEN 04-01-2021

  من هنوز آقا زاده رو ندیدم

  admin 01-01-2021

  سلام با شماره پشتیبانی تماس بگیرید

  Abalfazl Mazaheri 01-01-2021

  سلام.خسته نباشید.لطفا فیلم سینمایی ماجان را در سایت قرار دهید.سلامت باشید.موفق باشید.سپاس.

  BYDEN 27-12-2020

  من هنوز آقا زاده رو ندیدم

  پرویز بهارلوئی 27-12-2020

  سلام . آقا من ۳ قسمت از سریال آقازاده رو خریدم و دانلود کردم اما نتونستم ببینم . برای دانلود مجدد باید دوباره بخرم یا نه ؟

  1
  1
  کاربر 25-12-2020

  ترسناک‌نیست ولی نمیشه با بچه کوچکی دید

  1
  1
  JOHN VICK 21-12-2020

  سلام ادمین لطفا دوبله سریال های Dark و خانه کاغذی و پهنه و فصل دوم و سوم دردویل (بی باک) رو به صورت دوبله قرار بدین (نمی گم همه رو با هم قرار بدین هرکدوم رو زود تر شد)

  2
  2
  جوکر 18-12-2020

  واو چقدر پیچیدش کردی

  1
  1
  شراره 17-12-2020

  سلام
  سریال عالی و قوی
  خیلی قشنگه و شخصیت حامد فوق العاده س

  و یه نکته به همه دوستان
  این جناب منتغ تیر (منطق الطیر نام اثر زیبای عطار ) کلا یه آدم تخریب کننده س
  از اسمش بگیر که عملا سرمایه ملی ما عطار نیشابوری رو مورد تمسخر قرار داده تا حرف ها و غلطهای املاییش این فرد اصلا آدم ساده ای نیست کاملا هم پیچیده است با هدف تخریب از راه تمسخر وارد شده و باعث شده بعضی ها حتی پیگیر مزخرفاتش هم بشن

  امیدوارم ادمین دقت بیشتری کنه و هر دیدگاهی رو منتشر نکنه شاید گرگی باشه در لباس بره

  24
  3
  شراره 17-12-2020

  سلام بنظرت واقعا با بچه کوچیک باید فیلم و سریال ترسناک دید؟!
  آینده ش و روحیه و افکارش چی میشه!!!

  5
  2
  سینا 16-12-2020

  یه خواهشی از عوامل اپ تی وی داشتم!!(عاجزانه)
  لطفا دیگر کامنت های اقای جواد منطق الطیر را نمایش ندهید
  میخوام نظر مردم رو بخونم همش به خزعبلات این آقا بر میخورم
  دو حالت بیشتر نداره: یا منتقد نیستی و یه بیکار علاف هستی و یا منتقدی واقعا که اگر هستی خاک بر سر مملکت ما که یه همچین منتقدای بی سوادی داره که وقتی حرفاشو میخونی نمیفهمی چی میگه!!!!
  باز هم تاسفی دیگر برای مملکت ما

  10
  1
  15-12-2020

  سلام دوستان کسی سریال اتفاقات عجیب رو دیده اگه دیده میشه بگه در چه حد ترسناکِ می خوام با داداش کوچیکم ببینمش

  1
  1
  15-12-2020

  سلام سریال خانه کاغذی دوبله میشه

  1
  1
  amin 14-12-2020

  لطفا سریال خانواده سوپرانو قرار بدید

  1
  1
  CR7 10-12-2020

  با اون نظراتی که می داد و هیچ ربطی به فیلم نداشتند سایت رو به گند کشیده بود نصف نظرات سریال های ایرانی مثل موچین رو برین نگاه کنید همش جواد منتغ تیر چیز های مسخره گفته یه دونه نظر مفید بده راجب فیلم‌ تا بفهمیم‌فیلم‌خوبه یا بد

  4
  1
  حسینی 09-12-2020

  فیلم جالبیه
  فقط یه چیزی جواد منتغ تیر کجایی کم پیدایی؟؟

  2
  2
  ناشناس 09-12-2020

  سلام اقا ادمین می تونم یک سوال بپرسم ایا شما بازی شهر فوتبالی رو ساختین

  ناشناس 08-12-2020

  سلام اقا ادمین شما اون ادمین هستید که بازی شهر فوتبالی رو ساختین میتونم یک سوال و پیشنهاد بدم؟

  ناشناس 08-12-2020

  سلام اقا ادمین شما همون ادمین هستین که بازی شهر فوتبالی رو ساختین

  JOHN VICK 07-12-2020

  راست میگه ادمین امکانش هست سریال بازی تاج و تخت رو دوبله و سانسور شده قرار بدید با تشکر

  JOHN VICK 07-12-2020

  داداش گذاشتن کجای کاری

  جاوید 06-12-2020

  با سلام خیلی ممنون از سایت عالی تون فقط چرا فیلم های دوبله ، انیمیشن و فیلم هندی کم میذارید ممنون میشم اگه جواب بدین.

  بابک 06-12-2020

  قسمت ۲۴ عالییییییییییی بود مخصوصا اهنگ اخرش

  Mahdi 05-12-2020

  سلام لطفا سریال بازی تاج و تخت رو از فصل یک تا آخر بزارید ک بهترین فیلم سال شد .

  وحید 05-12-2020

  اگه میشه سریال سریال دروغگوهای کوچو لو ی زیبا قرار بدید

  Dark knight 05-12-2020

  سلام ادمین سریال وایکینگ ها دوبله میشه اگه میشه لطفا تاریخ احتمالی رو بگید

  1
  1
  جان ویک 05-12-2020

  سلام ادمین من چند تا نظر می خواستم بدم در خصوص بهتر شدن سایتتون با توجه به حجم سریال های بروز نشده ای که دارید و سریال های جدیدی که هستند شما می تونید که توی کانال تلگرامی یا انستاگرامی تون اگر هردو باشه چه بهتر چون بعضی ها ممکنه اینستاگرام نداشته باشند یا تلگرام نداشته باشند یک نظر سنجی برگزار کنید که مثلا کدوم سریال رو سریع تر بروز کنیم یا چه سریالی رو برای دوبله در اولویت قرار دهیم و چه سریال جدیدی رو قرار دهیم بعد خودتون چند تا گزینه قرار بدین تا کاربر ها رای بدن هر کدوم رای بیشتری آورد تمرکز تون رو روی اون قرار بدین همچنین میشه برای فیلم ها تون هم این کار رو کرد لطفا این نظر رو قرار دهید با تشکر از سایت خوب آپ تی وی

  سلطان 04-12-2020

  عالیه

  م 04-12-2020

  بی زحمت زود تر فیلم تنت نولان رو هم بزارین خیلی منتظزیم

  نمایندگی آسیاتک هومن شمس زاده 04-12-2020

  ۲۰ هست این سریال حتما ببیینید

  امید 04-12-2020

  میشه سریال های تلویزیونی با کیفیت خوب رو هم قرار بدین؟(سریال هایی مثل دزد و پلیس -زیرپای مادر-پشت بام تهران-متهم گریخت و …

  1
  2
  امیر 02-12-2020

  چه قدر سخت میگیرید؟
  خب معلومه یه آدمی این همه غلط املایی نداره، واقعا کار جالبی کرده. من هر دفعه میام کلی شاد میشم
  دم آدمین سایت هم گرم این نظرات رو تایید کرده

  6
  1
  امیر 02-12-2020

  من نیز از طرف خودم از استاد بزرگ
  نقد کننده اعظم
  عقاب تیزبین
  جناب جواد منتغ تیر(عطار دوران ما) حمایت می کنم.
  باشد که رستگار شوید

  5
  2
  JOHN VICK 02-12-2020

  کدوم زودتر دوبله میشه اگه پهنه باشه چه بهتر چون خانه کاغذی فعلا توی شبکه ی تماشا درحال پخش امید وارم هردو زودتر دوبله بشن باتشکر

  2
  1
  admin 02-12-2020

  سلام بله میشن

  JOHN VICK 01-12-2020

  سلام ادمین توروخدا جواب این سوالمو بده آیا سریال پهنه و خانه کاغذی دوبله می شن

  نرجس 30-11-2020

  سلام میشه فیلم دوست خوب شیطانی من رو با سانسور بزارید

  نرجس 30-11-2020

  سلام لطفا فیلم دوس خوب شیطانی من رو هم با سانسور بزارید

  ایلیا 28-11-2020

  ببخشید خانم ریحانه پارسا میشه بهمون بگید ک برای چی رفتید ترکیه و با مسیح علینژاد لایو گرفتید ؟

  admin 21-11-2020

  سلام با شماره پشتیبانی تماس بگیرید

  جان ویک 21-11-2020

  به این زودی ها یا بعدا

  نظری 20-11-2020

  سلام. چرا نمیشه قسمت ۲۲ رو دانلود کرد؟!

  ساغر 20-11-2020

  لینک قسمت ۲۲ خرابه پول میدیم حداقل درست بذارید لینکارو

  admin 20-11-2020

  سلام
  بله حتما

  جان ویک 20-11-2020

  ادمین اپلیکیشن آپ تی وی ساخته میشه برای اندروید

  admin 19-11-2020

  روز جمعه

  marila 19-11-2020

  می شه بگید اقازاده قسمت۲۲کی میاد؟؟؟

  مهدی 17-11-2020

  چشم

  6
  2
  مهدی 17-11-2020

  فیلم خیلی خوبیه

  mmk 16-11-2020

  سلام آیا اپلیکیشن ویندوز آپ تی وی ساخته میشه؟

  ... 14-11-2020

  این که حجاب رو زیاد رعایت میکنن بده؟؟

  2
  1
  کاربر 14-11-2020

  ادمین برنامه ای برای اپلیکیشن آپ تی وی ندارین؟؟

  امین 13-11-2020

  جناب منتق الطیر خودت و از برق بکش بیرون

  حسین 13-11-2020

  داداش اسمت منتغ تیر چیه؟
  همون منطق الطیر هس ؟

  محمد 12-11-2020

  لطفا سریال وایر رو قرار دهید ممنون

  الهام 11-11-2020

  عالی

  محمود 10-11-2020

  تو فوتبال اول تراختور سازی تبریز بعد بارسلونا
  تو نقد هم اول جواد منتغ تیر بعد مسعود فراستی

  10
  3
  بایدن 06-11-2020

  سکوت را رعایت کنید لطفا

  1
  2
  Admin 02-11-2020

  بله در حال آماده سازی زیرساخت ها هستیم

  34
  5
  جواد منتغ تیر 31-10-2020

  ممونم آق سید مسعود فراستی لطف بزرگی دارین این چند وقت کع نتونسهام جواب شما را بدهم بدلیل ویروس ملموس و ملهوس و محنوس و محسوس کرونا میباشد

  3
  4
  جواد منتغ تیر 31-10-2020

  باسلام دوستان گل مددطی است کع کم کار شدهام واین بخاتر کروس ملموس و ملهوس کرونا ۱۹ است
  به امید و یاری خداوند بزرگ از فردا با نقادی ادامع خاهم داد
  برادر شما جواد منتغ تیر ۱۳۹۹.۴.۲۰

  2
  4
  admin 28-10-2020

  سلام
  برای ارتباط مستقیم از بخش تماس با ما استفاده کنید یا از طریق اینستاگرام یا کانال تلگرام گوشه سمت راست پایین.
  ۱ بله میرسه ولی بحث دلالی نیست مثلا اگه صاحب اثر بخواد فیلم رو روی dvd یا هرچیزی بفروشه همون dvd بسته بندی و …. هزینه داره و همون درصد سودی که به تهییه کننده میرسید از همین طریق هم میرسه
  ۲ . بله کاملا . اون یه طرحه که بعضی از فیلم ها به مرور و با اجازه صاحب اثر به صورت رایگان قرار میگیره که باز هم از همین طریق سود میکنند …

  محمد فارسی جانی 26-10-2020

  سلام.
  یک انتقاد:
  لطفا قسمتی را برای ارتباط با ادمین اختصاص دهید تا کاربران مجبور نباشند برای ارتباط با شما زیر فیلم های مختلف نظر دهند. هم شما راحت تر میشوید، هم ما و هم زیر فیلم ها خلوت می شود و فقط به نظر در باره فیلم اختصاص می یابد و کار را برای جست و جو کنندگان فیلم راحت میکند.
  دو سوال:
  ۱-هزینه فیلم های فروخته شده تحت عنوان “قانونی” واقعا به دست صاحب اثر میرسد و اگر میرسد آیا با واسطه و حق دلالی است یا نه؟
  ۲-آیا فیلم های رایگان با اجازه صاحبان اثر در سایت قرار داده می شود و یا صرف اینکه صاحب اثر اعتراض نمیکند آنها را رایگان عرضه میکنید؟
  لطفا دقیق و کامل جواب دهید.
  با تشکر.

  m.am 24-10-2020

  خخخخ ووو…..

  1
  2
  خودکشی 24-10-2020

  قواد آخا…..آخ ببخشید جواد آقا…..من امروز میخواستم خودکشی کنم کامنتاتون که خوندم روحم زنده شد، از خودکشی دست برداشتم… شکمم هم تا مرز ترکیدن رفت… خدا بیرت خده

  16
  1
  ABED 23-10-2020

  فوق العاده

  2
  1
  جواد منتغ تیر 19-10-2020

  ممنون و سپاس گضارم و مفتخر بزرگی

  1
  3
  فاطمه 17-10-2020

  سریال خوبیه هر قسمش هیجان خودشو داره مثل یریالالی دیگه الکی یه قسمتو کش نمیاره تا به ۲۲یا۲۴ برسونن

  1
  3
  سعید 16-10-2020

  تابلوئه که غطلهای املائی عمدیه بابا. همه رو سر کار گذاشتیا

  8
  2
  ALI142 13-10-2020

  لطلافن *_*

  بابای فراستی و منتغ تیر 10-10-2020

  باز گوشیو دادم دستتون اومدن تو اپ تی وی؟

  Mania 10-10-2020

  اقای فراستی(که نیستی چون من هر شب برنامه هاشونو میبینم)

  اقایی که خودتو به عنوان اقای فراستی عنوان کردی ایشون حامد مهراد هستن نه (مهرداد)و اینکه همیشه اقای فراستی وقتی سریالی رو نقد میکنن که رو به پایانه نه اینکه هنوز نصف هم نشده باشه

  4
  6
  Mania 10-10-2020

  اگه شما واقعا منتقد بودی حرف های نویسنده ی اقازاده(حامد عنقا)رو در برنامه که با اقای جیرانی داشتن و مصاحبه هایی ک با خبرگزاری های مختلف انجام داده بودن رو میدیدی میفهمیدی که ایشون گفتن فیلم اقازاده صرفا جهت پدیده اقازادگی بیان نمی شه و حول محور های دیگه هم میچرخه..
  اقای به اصطلاح منتقد محض اطلاعت منتقد های سینما مصاحبه های عوامل یک سریالو گوش میکنن و با توجه به حرف اونا یک فیلمی رو نقد میکنن

  نویسنده رمان و دبیر زبان انگلیسی و منتقد

  5
  1
  محمود احمدی نژاد 09-10-2020

  سلام جواد جان.. اگه ازم حمایت کنی و رای بیارم حتما تو رو وزیر ارشادم میزارم

  9
  3
  .. 09-10-2020

  ههههههههه

  2
  1
  خود خودم 09-10-2020

  کهکشان راه شیریییننننننننن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  7
  2
  خودم 09-10-2020

  سر جدت تو نقد نکن

  بابک 09-10-2020

  قسمت ۱۷ اش خیلی باحاله

  2
  2
  غلام منتغ تیر (آقاش) 09-10-2020

  عالیه :/

  3
  2
  خودم 09-10-2020

  من بیشتر جذب این همه غلط املایی شدم .. احساس کردم به یه بچه کلاس سوم دبستانی طرفم

  14
  2
  مهران 06-10-2020

  واضح هست که عمدا اشتباه نوشتی!

  10
  3
  فن منتغ تیر 03-10-2020

  اقا جواد من هر روز صبح که پا میشم میام نقد های شمارو می بینم حالم خوب میشه روزم رو میسازی .میخوام یه پیج بزنم به نام فن منتغ تیر .چطوره؟؟

  10
  4
  یه دوست 03-10-2020

  گل بود به سبزه نیز اراسته شد بابا دیگه شورشو در اوردین

  6
  3
  admin 02-10-2020

  سلام با شماره پشتیبانی تماس بگیرید

  1
  2
  Mahiiiiiii 02-10-2020

  وای جواد خدا خیرت بده ، هروقت میام کامنتتو میخونم کلی شاد میشم

  17
  3
  محمد 02-10-2020

  سلام دوستان … من قسمت چهارم را دانلود کردم ولی پسورد را که وارد میکنم میزنه غلط است

  1
  3
  غلام منتغ تیر (آقاش) 27-09-2020

  آقای فراستی آقای فراستی بروخونتون فراستی.
  شعرم چطور بود؟
  خخخخخخخخخخخخخ.

  3
  9
  ریحانه پارسا 26-09-2020

  جواد جان عزیز شما بیسوادی بیش نیستید با تشکر ریحانه خانم پارسا

  10
  8
  مسعود فراستی 26-09-2020

  با سلام مسعود فراستی هستم ، منتقد سینما خارجی و ایرانی معمولاً فیلم و سریال ایرانی نگاه نمی‌کنم ولی در مورد این سریال نقدی انجام میدهم
  در این سریال حجاب خیلی رعایت شده ولی چون فیلم خانگی نباید زیاد رعیات شود.
  حامد مهرداد با نام اصلی حامد سهیلی در این سریال خیلی ضعیف کارکردند و چهره ایشان مناسب نیست
  با تشکر مسعود فراستی از برنامه هفت
  قابل توجه جواد متغیر

  4
  14
  جواد منتغ تیر 25-09-2020

  باسلام دوست عزیز بنده هم اسمم جواد منتغ تیر است چ کنم؟؟؟

  2
  4
  قلقل 24-09-2020

  بابا جواد جون حالا چرا اسمتو از روی فیلم بارکد کپی کردی .نقش اخوند محسن کیایی .هااااان چرا اسکی رفتی

  4
  3
  Mania 24-09-2020

  من فکر پرسته ولی شما داری دینو عوض میکنی…خواهش میکنم دیگه توی هیچ سایتی هیچ فیلمی رو نقد نکن…برو توی تلویزیون نقد کن همون

  9
  2
  علی 18-09-2020

  عالیه این سریال

  1
  1
  محمود کوچول 17-09-2020

  خبه

  کاوان 16-09-2020

  چرا تو آقازاده کفتی

  2
  3
  admin 16-09-2020

  سلام
  جمعه ظهر

  3
  1
  Ali 15-09-2020

  عالیه بهترین سریال تو مایه های همگناهه.البته ۳ قسمت اول جالب نیست ولی بعدا میفهمید چی به چیه.در کل جالبه.

  3
  3
  دریا 15-09-2020

  سلام مرسی از سایت خوبتون … آقازاده چندشنبه ها میاد؟؟؟

  هادی 12-09-2020

  لینک مجانی نداره

  ....... 11-09-2020

  سلام ممنون از سایت خوبتون لطفا سریال کارتونیه rick and morty را هم قرار دهید

  1
  1
  امین 10-09-2020

  حرص نخور پوستت خراب میشه

  mer07 09-09-2020

  جواد انقد حرف زدی خسته نشدی ؟ من که پاک دیوانه شدم انقدر حرف زدی

  9
  2
  امین 08-09-2020

  دقیقا

  3
  1
  جواد منتغ تیر 08-09-2020

  واقعا سطح شعور شما همین قدر است….متاسفم برای شماها

  1
  9
  جواد منتغ تیر 07-09-2020

  واقعا نمیدانم اگر سریال راجب آقازادگی است پس چرا انقدر به ماجرای عشق و عاشقی حامد میپردازد اگر نه چرا آن را آقازاده نامیدن؟

  3
  10
  شششش 07-09-2020

  واقعا نفهمیدی از قصد غلط نوشته؟

  31
  7
  جواد منتغ تیر 07-09-2020

  فکرت را عوض کن

  5
  7
  غلام منتغ تیر (آقاش) 06-09-2020

  تو دوباره اومدی اینجا

  7
  3
  Mania 06-09-2020

  همون

  4
  1
  جواد منتغ تیر 06-09-2020

  شما الان با من بودی؟

  1
  3
  مایکل 06-09-2020

  انصافا خیلی فیلم قوی هست

  محمود کوچول 05-09-2020

  نه بابا.

  امین 04-09-2020

  من تعجب می کنم که چرا ناسا شما را ندزدیده است؟
  آیا دزد گیر به خود متصل فرمودین؟

  11
  3
  Mania 04-09-2020

  تا الان فکر میکردم دروغ بزرگترین گناهه عزیزم

  10
  2
  جواد منتغ تیر 04-09-2020

  با سلام سریال آقازاده خوب است
  بنده جوادمنتغ تیر ام

  2
  7
  محمود کوچول 02-09-2020

  سلام. سریال آزاقاده قشنگه؟

  1
  5
  محدثه جعفری پور 31-08-2020

  عالیه.

  1
  2
  سارا 31-08-2020

  باسلام خدمت شما
  به نظر من کسی میتونه درباره چیزی نظر بده که خودش از همه لحاظ کامل و جامع باشه شما توی همین متن بالا بیش از ۴ غلط املایی دارید مثلا
  نغد = نقد هامد = حامد تحرانی = تهرانی مهتوای = محتوا تنز = طنز جزب= جذب
  اینا میتونه مربوط به بی دقتی شما یا هر مثال دیگه ای باشه اما چون شما در حال نقد و برسی هستید این موارد به هیچ عنوان قابل قبول نمی باشند

  33
  11
  محدثه جعفری پور 30-08-2020

  عالی

  جواد منتغ تیر 29-08-2020

  تهمت بزرگترین گناه است……
  حلال نمیکنم

  9
  9
  seyed bahal 28-08-2020

  جواد جون خودتو اذیت نکن از این آدم ها زیاد پیدا میشه
  با تشکر از آپ تیوی

  7
  6
  Mania 27-08-2020

  اقای منتغ تیر هر سری میای و با یه اسم دیگه کامنت میدی؟
  بابا باهوووووووووووش

  15
  2
  Mania 27-08-2020

  اقای منتغ تیر خواهشمندم که دیگه فیلمی رو نقد نکنید چون واقعا نقدهاتون نسبت به نمایشنامه است،نه فیلمی که در حال نگاه کردن هستیم…من یه نقدی که به سریال اقازاده داشتم این بود که جلوه های بصری باقدرتی بکار برده نشده و از کنسول های ضعیف استفاده شده..ولی این سریال از نظر خط داستانی،کشش و بازی بازیگرانی همچون امیر اقایی ،امین حیایی و نیکی کریمی و …این فیلم رو درخشان تر کرده…امیدوارم در قسمت های بعدی نظاره گر درخشش بیشتر این سریال باشیم

  11
  4
  امیرحسین بهرامی 26-08-2020

  سلام ادمین جان لطفا فیلم قطار بوسان ۲ رو تو سایت با دوبله یا زیرنویس فارسی و سانسور شده تو سایت قراربدید

  جواد منتغ تیر 24-08-2020

  لطفا انقد نیاد بگین من خواهر جوادم من برادر جوادم بنده هیچ خواهر و برادری ندارم آپ تی وی لطفادیدگاه این آدما های انسان نما رو نشان نده

  13
  13
  جواد منتغ تیر 23-08-2020

  سخر خیز من چ تبلیغات مدرنی میخوام انجام بدم؟همین شما وامثال شمان ک نمیزارن فیلم سازی پیشرفت کنه بدون سواد و فرهنگ

  6
  20
  Arya 23-08-2020

  با سلام و وقت بخیر خدمت استاد منتغ تیر. آقا جواد بفرمایید شما دیگه کدوم فیلم هارو نقد میکنید تا ماهم در جریان باشیم و از نظرات ریزبینانه و گهربارجنابعالی بهره مند بشیم. تاثیری که آقا جواد منتغ تیر روی سینمای این کشور داشتن، انکارناپذیر و جهانی بوده و من خودم رو موظف دونستم سپاسگزار زحمات غیرقابل چشم پوشی ایشون باشم. به امید حضور استاد در تلویزیون.

  18
  8
  کلثوم منتغ تیر 23-08-2020

  سلام سلام به همه سلام .من خاهر جواد و اسغرم فیلمی که درونش خانوم ساره بیاط بازی کرده و ابراحیم هاتمی کیا کارگردانی کرده آلی است در کل فیلم خوبی است من قسمت۱۳ ام را خیلی دوست دارم

  9
  13
  آقازاده 23-08-2020

  چشم. خخخخخخ

  1
  6
  آقازاده 22-08-2020

  خخخخخ. چشم

  2
  5
  سحرخیز 22-08-2020

  دیدگاه نویسان عزیز لطفا هوشیاری خود را حفظ کنید… این روش آقا جواد یک روش تبلیغاتی مدرن هست و نگرانی خودتون رو برای سواد و نقادی ایشون خرج نکنین… با تشکر

  22
  5
  P.ll 22-08-2020

  قسمت ۹.۱۰ که نیاز نبود ساخته بشه همون قبلیا نگاه کنید همین ۹.۱۰ هس اسمشم گذاشتن پخش ویژه

  4
  4
  admin 21-08-2020

  سلام با شماره پشتیبانی تماس بگیرید

  1
  3
  سارا 21-08-2020

  سلام چند بار برای خرید قسم ۹-۱۰ اقازاده اقدام کردم میزنه سای مشکل داره

  Kiyooo 21-08-2020

  بابا یه جوری میگی رفتی تو صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران مثلا فیلم نغد کردی به قول خودت انگار از نتفیلیکس دعوتت کردن.

  14
  5
  21-08-2020

  خیلی ممنان میشیم اگه کامنت هاتون رو تو بهترین سابت جهان به اشتراک نگژارید

  10
  2
  21-08-2020

  برادر شما میخوای کامنت نزاری؟ آدم تسمه تایم پاره می‌کنه تا بخونتش

  21
  1
  21-08-2020

  فهمیدیم گوشیتو عوض کردی و گوشی قبلیتم داغان بوده

  13
  2
  Roya 20-08-2020

  فیلمم ببینی بد نیست:/

  10
  7
  آقازاده 20-08-2020

  آقای منتغ تیر لطفا بازم نقد کنید….

  5
  20
  جواد منتغ تیر 16-08-2020

  واسه چی دروغ میگی؟

  5
  9
  RH 14-08-2020

  ببخشید اقا محترم میدونی داری واسه چه سریالی کامنت میذاری؟
  اصلا نقش لیلا توی سریال پدر رو ریحانه پارسا بازی میکردن نه خانم مظفری بعدش نقش عماد واسه فیلم ژن خوک هستش نه اقازاده درضمن نقش راضیه (همون مانلی) رو پردیس پورعابدینی بازی کردن نه خانم حق پرور ، نقش حامدتهرانی رو هم اقای سینا مهراد (سهیلی) بازی کردن نه ساعد سهیلی؛ محض اطلاعتون سریال اصلا ژانر طنز نداره.. توی سریال پدر نقش راضیه وجود نداشت اسم کاراکتر مقابل حامد لیلا بود…
  ولی خداییش نظرت رو تیم پشتیبانی میخونن بعد منتشر میکنن یا همینطوری همشون رو تایید میکنن؟
  درضمن شما اگه فیلم نمیبینی لازم نیست نقد کنین ازش…

  11
  4
  admin 14-08-2020

  سلام لطفا با شماره پشتیبانی تماس بگیرید

  2
  4
  چیوی 14-08-2020

  قسمت هشت که زیپ شده پسورد میخواد چطور؟

  1
  5
  لاهور لهروانی 12-08-2020

  ادامه بده جواد خان

  10
  18
  بیخیال 11-08-2020

  جواد ۸ صاله از طحران

  29
  7
  A 11-08-2020

  مغز متفکر حامد درستشه -_-

  15
  8
  جواد منتغ تیر 10-08-2020

  پس چی؟

  5
  14
  میلاد صولتی 10-08-2020

  جواد خان لطفا ب نقدات ادامه بده

  13
  23
  جواد منتغ تیر 10-08-2020

  وایییی ممنون

  10
  8
  جواد منتغ تیر 08-08-2020

  با سلام بنده میخواهم یک سوال بپرسم آیا شما راضی هستید که بنده فیلما را نقد کنم؟؟؟هرکی موافق است لایک کنه

  42
  75
  A 08-08-2020

  خدایی هامد تهرانی؟؟خخخ

  27
  9
  محمد جواد شیخی 07-08-2020

  بنظر من کاراکتر های سریال اقازاده خیلی شبیه سریال پدر است و همین باعث کم شدن جذابیت سریال برای من شده و اینکه داستان فیلم در دو دوره گذشته و حال پخش می شود یکم برای من جالب نیست و به نظر من خیلی داستان جذاب و جالبی دارد و نسبت به سریال پدر خیلی جذاب تر است از تمامی عوامل این سریال و سایت پر مخاطب اپ تی وی کمال تشکر را دارم

  6
  9
  جواد منتغ تیر 06-08-2020

  ادمین جان پاسخ نمیدی

  5
  9
  بیکاری که پیامای جواد منتغ تیر رو میبینه 06-08-2020

  ناموسا ما رو گرفتی جواد جان

  23
  10
  جواد منتغ تیر 04-08-2020

  ادمین جان نظر شما درباره ی این بخش چیست؟
  جواد متغ تیر

  9
  9
  جواد منتغ تیر 03-08-2020

  به نام ایزد یکتا
  بنده با مشاهده فرمودن قسمت ششم به نکته ای ظریف خوردم
  اگر در آن بخش ک نیما و مانلی صحنه سازی کردن حامد خود را قاطی نمیکرد تکلیف چه بود؟
  و واقعا برای سانسور ها افسوس خوردم ما چرا باید صحنه های مربوط امام رضا را سانسور کنین
  با سپاس از برترین سایت جهان آپ تی وی جواد منتغ تیر برادر کوچکتان

  16
  11
  میلاد صولتی 02-08-2020

  عشقم ادامه بده

  16
  5
  جمعی از طرفداران استاد جواد منتغ تیر 02-08-2020

  با سلام
  بنده تمامی کامنت های این استاد بزرگوار را مطالعه کردم و از هر کدوم به اندازه یک کتاب از سینما و نقد آموختم.
  کسانی که این استاد فهیم و دانا را زیر سوال می‌برند را درک نمیکنم زیرا از تمام مطالب ایشون لذت بردم.
  حال از این استاد بزرگوار تقاضایی دارم که فیلم ها خارجی از جمله Inception و Shutter island و از این قبیل آثار سینمای غرب را که از فهم مخاطب عام خارج است را نقد کنند تا ما از این آثار درک بهتری پیدا کنیم.
  با سپاس از شما و سایت آپ تی وی

  18
  17
  منتقد جواد جان 02-08-2020

  جواد جان عزیز . لطفا قبل از کامنت گذاشتن به محتوای صفحه دقت کن . اینجا صفحه سریال آقازاده است نه موچین . کیبوردت مشکل داشت اومدی سر سریال آقازاده نقد نوشتی .

  28
  7
  جواد منتغ تیر 02-08-2020

  با سلام تمامی دیدگاه تان را خواندم و انرژی دارم و ادامه میدهم با کامنت بهتر و دیگاه عالیییییی

  19
  8
  جواد منتغ تیر 02-08-2020

  یا سلام
  بنده

  13
  9
  جواد منتغ تیر 02-08-2020

  با سلام و درود و احترام
  بنده قسمت ششم این سریال را مشاهده فرمودم به نظر من حامد خیلی زود گول خورد چرا؟با دوبار دیدن مانلی؟ از حامد بعید بود
  نگته بعد این است که چرا وی راضیه را ب زیارت نبرد؟؟؟؟؟؟
  او حق ندارد
  با تشکر ار برترین سایت جهان
  جواد منتغ نیر

  15
  14
  آماتور شیرازی 31-07-2020

  درود
  شب همگی بخیر و شادی
  محبت میکنید بگین چجوری باید دانلودش کنم.
  خیلی آماتورم.
  سپاس

  5
  22
  مرتضی 31-07-2020

  با سلام
  خدمت دوستانی که از آقای منتغ تیر بد می گن باید گفت ایشون یه شخصیت بر جسته هستن و باید به ایسون احترام گذاشت ایشون وقت و اوقاتشون رو صرف شما میکنن تا شما راحت تر فیلم ببینید
  در ضمن ممنونم از سایت عالی آپ تی وی واقعا ممنونم

  32
  13
  Mania 31-07-2020

  اقای متنقد سینما
  شما مطمئنی منتقدی؟چون اول اینکه حامد تهرانی(سینا مهراد)به خاطر این در قسمت چهارم (یا الله) گفتن و وارد اتاق شدن که مانلی رو به عنوان زن خودش قبول ندارن…نه اینکه اونا در واقعیت نامحرم هستن…در ضمن زمانی سریالی رو نقد میکنن که بخش اعظم اون سریال پخش شده…شما هر قسمت میای و یه چیزی میگی…حداقل صبر میکردی این سریال تا قسمت دهم پخش بشه،بعد نقد میکردی….ضمنا من الان ب گوشی هواوی این سریالو نقد کردم و از نظر تایپی هیچ مشکلی نداره…شما حتی سواد درست نوشتن هم نداری عزیزم….
  بنده نویسنده رمان،منتقد و گوینده کتاب صوتی هستم

  17
  25
  جواد منتغ تیر 30-07-2020

  بنده یک بنده خدا هستم چرا با من اینجوری رفتار میکنید

  42
  7
  لاهور لهروانی 30-07-2020

  نه اصلا کامنت هایی که در سایت قرار میگیره خیلی هم با مفهوم هستند و من هر وقت بخواهم فیلمی را ببینم اول نقد های جواد منتغ تیر را میبینم
  خواهش میکنم که دیدگاه های این فرد آگاه و با معلومات را قرار بدهید
  ممنون از آپ تی وی

  44
  12
  جواد منتغ تیر 30-07-2020

  بله عزیز

  24
  4
  هومن آب پرور 30-07-2020

  خودش کم بود داداششم اومد

  20
  29
  Far from love 29-07-2020

  تنها ضعف سایت فوق العاده آپ تی وی اینه هر کامنت مسخره و بی مفهومی رو تایید میکنه
  لطفا نظارت ببشتری روی کامنت ها داشته باشید ، سپاس

  20
  37
  meraj2000 28-07-2020

  اصلا جواد منتغ تیر یعنی چی

  5
  29
  meraj2000 28-07-2020

  شما مطمئنی اصلا دیدی فیلم رو

  16
  17
  جواد منتغ تیر 27-07-2020

  ممنون

  24
  4
  اصغر منتغ تیر 27-07-2020

  سلامی چو بوی خوش آشنایی
  اصغر منتغ تیر هستم برادر جواد منتغ تیر این فیلم بسیار بسیار زیباست

  35
  10
  خاتون 26-07-2020

  به نظرم شما بیشتر طنز پردازید تا یک نقاد فیلم.
  در واقع به گمان تو آن که می نمایی نیستی…

  10
  20
  جواد منتغ تیر 25-07-2020

  سلامی همانند روزهای سرد پاییز
  بنده جواد منتغ تیر هستم وبسیار خوشحالم
  قسمت پنجم بسیارجالب است واقعا بنده حقیر کبیر ب این نتیجه رسیدم ک هرچه کمتر خانواده تهرانی را نشان دهیم جالب تر میشود
  دلی دیرم خریدار محبت
  هوادار کوچک بهترین سایت جهان جواد منتغ تیر
  لطفا دیدگاهم رانشان بدید

  25
  12
  جواد منتغ تیر 24-07-2020

  رشته ای پر گردنم افکنده دوست
  سلام و سلام و سلام جواد منتغ تیر
  میخاستم ارز بنمایم ک قسمت پنجم خوب بود
  حامد پسری خوب است اما مانلی گناه داره
  بلبل چه خواند یاد خداوندگار
  لطفالن دیدکاهم را نشان بدید
  جواد منتغ تیر

  25
  9
  ابوالفضل 21-07-2020

  سلام علیکم. برادر شما بهتر نیست اول رو سوادت کار کنی بعد فیلم و سریال هارو نغد(نقد) کنی؟ با تشکر

  88
  20
  ریحانه سهیلی فضلی راد فرزند رضا 21-07-2020

  منم از جواد منتغ تیر حمایت میکنم بچه باحالیع نقد هاشم خدایی خفنه

  13
  39
  جواد منتغ تیر 21-07-2020

  چرا بهترین سایت جهان دیدگاه من حقیر کبیر را نشان نمیدهم
  پاسخ کاربر مهدی را هم بزارید ک به من توهین کرد وجواب دادم
  باتشکر از بهترین سایت جهون آپ تی وی
  برادر کوچکتان و جواد منتغ تیر

  20
  16
  جواد منتغ تیر 20-07-2020

  لطفا دیدگاه دیگر بنده در مورد سریال آقازاده را نمایش بدین

  19
  13
  بنده خدا 20-07-2020

  با سلام لطفا سریال iron fist رو هم قرار بدید

  15
  2
  جواد منتغ تیر 20-07-2020

  بله

  22
  12
  هومن آب پرور 19-07-2020

  جان؟؟؟حقیر کبیر؟دیدگاه تو؟؟؟سینا مهراد پسر زنگنه؟از تو یاد بیگرین؟اصلا دیدی فیلمو؟

  27
  15
  جواد منتغ تیر 19-07-2020

  سلام سلام سلام امیدوارم حالتان کوک باشد
  بنده جواد منتغ تیر هستم و قسمت جدید یعنی قسمت چهارم را با تمام سختی های ک هست مشاهده فرمودم واقعا از آقای عنقا ممنونم که بعد از دیدن دیدگاه من حقیر کبیر اصول اخلاقی را روعایت کردن.احسنت به آقای مهراد که هنگام ورود به اتاق یا الله گفت چون در حقیقت که محرم نیستند باریکلا به این فیلم عالی دست مریزا ب حامد و بهرنگ جان عزیزان جان ک اصول اولیه اسلام را به خوبی نشان میدهند واقعا کاملا واضح است که سینا مهراد پسر خانم زنگه است احسنت به این تربیب کاش پسران مملکت از من و سینا یاد میگفرتن سینا خیلی پسر مذهبی است امیدوارم همچنان مذهبی بماند
  من همانند یک نردبانی ام که مردم از من بالا میروند و پر را نمیشود ریخت در پالشت آجری
  باتشکر از بهترین سایت جهان آپ تی وی
  جواد منتغ تیر ۱۳۹۹.۴.۲۰ شنبه ساعت ۰۰.۳۴
  سپاس ازشمالطفا دیدگاه مرا هم نمایش بدید

  26
  28
  منیا 18-07-2020

  من نیز حمایت جانانه خواهم کرد و حس میکنم آقای منتغ تیر کم کار شده اند حیف است همچین دری را از دست بدهیم از بقیه هوداران ایشان خواهشمندم که در همه فیلم هایی که جواد جان نقد کرده اند حمایت کنند

  25
  17
  میلاد صولتی 17-07-2020

  میلاد صولتی از برادر جواد منتغ تیر حمایت میکنم
  از ایشان طلب نقد های بیشتری دارم هر کسی با من موافق ام

  31
  20
  لاهور لهروانی 16-07-2020

  سلام
  کاربران گرامی ایلیا،کاوان،مهدی،مهساو…..
  چرا با جواد منتغ تیر تندی میکنید ایشان شخصیت بزرگی هستند
  و ما هواداران وی از او حمایت کرده و به او احترام میگذاریم
  از بقیه هواداران جواد منتغ تیر خواشمندم که مانند من از او حمایت کنند

  27
  18
  هومن آب پرور 16-07-2020

  آقای جواد منتغ تیر فلسفه خوندی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟خیلی داد میزنه

  17
  17
  جواد منتغ تیر 16-07-2020

  با سلام
  کودکی از جمله آزادگان،غم مخور
  سرزنش ها گر کن غار مخیلان، رفت برون با دوسه همزادگان
  تو را با آخرین سیگاری که یادت کشیدم به زیر کفشم سپردم
  سریال جالبی بود تا آنجایی که بازیگر نقش اول مانلی پرس شد و خیلی مصنوعی کشته شد من که باور نکردم و به نظرم بازیگر باید جان فشانی میکرد و واقعا او را پرس میکردند
  و یک سوال دگر از بهرنگ و حامد(کارگردان،طراح،نویسنده،تهیه کننده)دارم چرا مادر در خانه حجاب را رعایت نمیکند ما که او را میبینیم و در واقعیت که حامد پسرش و حاج علی شوهرش نیست که !!!!!! واقعا این سریال جالب است حتما ببینید
  با تشکر جواد منتغ تیر پنجشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۰ نوشتم دیدگاهی تا بموند یادگاری
  با تشکر از بهترین وب سایت تهران بلکه ایران بلکه خاورمیانه بلکه آسیا بلکه جهان بلکه منظومه شمسی بلکه کهکشان راه شیرین و…. به امید کشف دیگر کهکشان ها و راه برای ارتباط با آنها
  جواد منتغ تیر

  21
  30
  admin 15-07-2020

  ممنون جواد جان
  دانلود قسمت جدید سریال آقازاده روز های جمعه ساعت ۱۲ ظهر قرار داده میشه

  24
  1
  مهدی 15-07-2020

  شما که حضور شایان داشتی(واسه خودت نوشابه باز میکنی؟)هنوز نمیدونی که حمید لولایی و علی صادقی تو سریال آقازاده بازی نمی کنند؟

  35
  17
  مهدی 15-07-2020

  اقای منتقد سینما
  این سریال هفتگیه
  پس خواهش که سهله شما گریه هم بکنی اپ تی وی نمیتونه بزاره
  پس صبر کن

  20
  12
  admin 15-07-2020

  سلام حتما براتون پیگیریش میکنیم

  11
  3
  بنده خدا 13-07-2020

  با سلام
  یه خواهشی داشتم لطفا سریال هایی که تموم شده رو کامل قرار بدید نه ایکه فقط یک فصلش رو قرار بدید برید سراغ سریال بعدی.
  الان خیلی از سریال هایی که تو سایت هست کامل نیست مثل سریال daredevil
  اگه این مورد رو پیگیری کنید خیلی ممنون میشم ازتون

  14
  جواد منتغ تیر 12-07-2020

  کاربر کاوان دیدگاه شما را در زیر فیلم غورباقه مشاهده نمودم
  امید است که خود را اصلاح و شما نیز خود را از دست زدن به کار هایی چون توهین افترا افتضاح و تهمت پرهیز کنید
  با تشکر ازسایت آپ تی وی
  جواد منتغ تیر

  22
  29
  جواد منتغ تیر 12-07-2020

  به نام تک نوازنده گیتار عشق
  سلام و صد سلام به حضور موثر آپ تی وی که کوله باری از مشکلات را به دوش کشیده ام.
  بنده قسمت سوم را با تمامی مشاکلات تماشا فرمودم
  از آنجایی ک ما همچنان در خط اصلی داستان قرار نداریم نمیدانیم جریان چیست
  از آب تی‌وی میخام قسمت چهارم قرار بده
  برادر و هوادار کوچک بهترین سایت جهان جواد منتغ تیر

  19
  18
  کاوان 11-07-2020

  دادش داری اشتباه میزنی

  32
  12
  جواد منتغ تیر 11-07-2020

  عزیز با نهایت ادب و احترام بنده یکی از منتقد های عالی و برجسته سینما و تلویزون هستم و حتی یکبار نیز به برنامه هفت شبکه سه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حضور شایان داشتم
  و الان که نقد های خود را مشاهده فرمودم دیدم که اشتباه از کیبورد داغان گوشی هواوی است ولی الان که این دیدگاه را به اشتراک میگذارم موبایل خود را تعویض نمودم و با سامسونگ s20 ارتقا دادم

  26
  66
  مهدی 11-07-2020

  خودت نقد میکنی خودت نقدت رو رد میکنی؟؟؟؟
  در ضمن نقد یا نغد؟؟؟؟
  طنز یا تنز؟؟؟؟
  بعدم علی صادقی و حمید لولایی مال موچینه چرا ماستا رو میریزی تو قیمه ها
  محتوا یا مهتوا؟؟؟؟؟
  جذب یا جزب؟؟؟؟

  55
  15
  مهدی 11-07-2020

  منتظر یا منتزر؟؟

  14
  16
  سکینه سقرا ظاده 11-07-2020

  سلام
  این فیلم منو خیلی جذب خودس کرد.من از قسمت اول مشتاقانه منتزر قسمت دوم بودم حالاکه منتزر قسمت سومم که دانلودش کنم
  خلاصه فیلم عالی هست

  21
  1
  یزدان 11-07-2020

  سلام،ممنون میشم مثل سریال هم گناه آخر سریال تیزر قسمت بعد رو هم قرار بدین یا جداگانه تو سایتتون واسه دانلود بذارین

  5
  18
  جواد منتغ تیر 10-07-2020

  با یاد حق.شریال آقازاده خوب است. بازی ساعد مهراد درنقش عماد نهرانی باور پءیر است.در زمن باید گفت بازیگر نقش مانلی خیلی مصنوعی نیست و طبیعی هم نیست.کاش همانند سریال پدر از نیکی مظفری برای نقش راضیه استفاده میشید. در ضمان ساعد مهراد طیسعی است.من کار عنقا رو دوس دارم. و واسکیقعا تنظر فاخر است کاش به جای امین تارخ از مهدی پاکدل برای نقش پدر مهراد استفاده میشد.و مادرم از خانمدآب پرور.در کل باید خداوند عزوجل را سپاس گفت.به قول شاعر بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدا آورد.و در نهایت شاعر میفرماید هر کجا سرو قدی چهره چو یوسف بنومد عاشقی سوخته خرمن چو زلیخا برخاست.ک یوسف در اینجا استعاره از عماد و زلیخا مانلی با بازی خانم حق پرور است ممنان از بهترین سابت جهان لطفا نظر من را در میان نظرات به نمایش بگژارید.دوستتون دارم برادر کوچکتان جواد متغ تیر ۱۳۹۹.۴.۲۰ جمعه نوشتی کامنتی تا بماند یادگاری

  19
  35
  جواد منتغ تیر 10-07-2020

  باسپاس از کاربر عزیز کاوان.ازنظر جواد منتغ تیر هیچ گاه نباید از قسمت اول سریال رو نغد کرد .درزمن بازی خانم مرجانه گلچین فوغ العاده است برادر کوچک شما جواد منتغ تیر وسلام‌کامنت شد تمام

  25
  48
  جواد منتغ تیر 10-07-2020

  سلامی چو بوی خوش آشنایی.بنده جواد منتغ تیر هستم و میخام این سریال را نغد کنم.خب در ابتدا باید گفن ک تشابه اسمی چراکتاراها اعم از هامد تحرانی وشریفع یاد آور سریال بی مهتوای پدر است.نکته بعد تنز بودن سریال است که باعث جزب مخاطب میشود.نکته بعدی استفاده از بازیگرانی چون حمید لولایی علی صادقی است.بازی درخشوان سینا مهرادار کود کرد.در کل فیلم سینمایی جالب است وسلام کامنت شد تمام.جا درار از جذابیت سایتم تشکر‌ کنم آپ تی وی مجکریم باتشکر از شما برادر کوچکتان جواد منتغ تیر در پناه حق سالم باشید با آقازاده غماتو

  29
  129
  admin 10-07-2020

  رمز جمعه ها ۱۲ ظهر منتشر میشه

  13
  3
  مهدی 10-07-2020

  پس کی رمز قسمت سوم رو قرار میدید؟

  8
  8
  ابوالفضل 07-07-2020

  واقعا عالی بود

  9
  4
  rasool 03-07-2020

  واقعه عالیه

  13
  7
  کاوان 29-06-2020

  از قسمت اول فیلم معلومه داستان جذابی داره

  55
  16
  رضا 28-06-2020

  رمز فایل پیش‌فروش قسمت اول سریال اشتباهه و یک d آخرش اصافه هست
  لطفا اصلاح کنید
  در تمام سایت‌های پیش‌فروش هم این رمز اشتباه درج شده

  17
  14
  شایان 28-06-2020

  سلام ساخت ایران۲ کی تو سایت قرار میگیره؟

  18
  29
  .... 28-06-2020

  سلام ساخت ایران۲ کی تو سایت قرار میگیره؟

  26
  22
  A.c 26-06-2020

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما
  یه خسته نباشید توپ بابت این چند سال زحمت برای مردم بدون هیچ چشم داشتی
  به شخصه نظرم اینه خیلی عالیه سایتتون
  درپناه حق باشید

  96
  18
  rasool 26-06-2020

  very nice

  37
  20
  rasool 26-06-2020

  خیلی خوب بود

  47
  24
  Masm 25-06-2020

  لطفا فیلم better days رو در سایت قرار بدین

  34
  23
  امیر 20-06-2020

  سلام آیا اپلیکیشن آپ تی وی ساخته می شود

  134
  15

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.