آخرین فیلم ها

فیلم نارویک اولین شکست هیتلر Narvik Hitlers First Defeat 2022 با دوبله فارسی

تاریخی ، جنگی 84% رضایت 6.7
آوریل ۱۹۴۰. چشم جهان به نارویک، شهر کوچکی در شمال نروژ، منبع سنگ آهن مورد نیاز برای...
سال انتشار : 2022
کشور : نروژ
امتیاز : 6.7